Wednesday, December 23, 2009

There will be a short intermission

The sun has turned, and there's enough snow to go sledding. That snow right now provides almost no friction, none what so ever, and we dart through the woods on short, happy trips, Bibi, Solan, Mazunte and I.

Above are my solar panels in their current state. Waiting for just a little bit more oomph.

1 comment:

Anonymous said...

suste forbi 1 juledag i stormen og på ski i dag.....vanvittig fint! snakket med herman....så du ga ham boka. HI
det blir kaldt.
Vet du noen boliger for hudnefolk i marka som IKE er opptatt? Har en som vil bo......
snippen nabo